Download gratis lesmateriaal

Volledig uitgewerkt lesmateriaal en Powerpoint presentaties om kinderen te leren programmeren – ook zonder ervaring!

Download gratis lesplannen door op de afbeeldingen te klikken

Bekijk nog meer lesmateriaal!

Kerndoelen vanuit het SLO

Rekenen & Wiskunde

Kerndoel: “Wiskundig inzicht en handelen”

  • De leerlingen leren wiskunde taal te gebruiken.
  • De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
  • De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundige problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Oriëntatie op jezelf en de werel

Kerndoel: “Natuur en Techniek”

  • De leerlingen leren bij producten uit eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en materiaal gebruik.
  • De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
Testing - programming skills

Zowel bij de unplugged activiteiten als in de Bomberbot game, gebruiken leerlingen wiskundig inzicht om de opdrachten op te lossen. In de game kunnen leerlingen gelijk ook testen of hun gekozen oplossing daadwerkelijk werkt.

kids

Kinderen zijn nieuwsgierig en zoekend om zichzelf en de wereld beter te leren kennen. Bomberbot stelt kinderen in staat de technologie om hun heen beter te begrijpen. Ook leren ze problemen op te lossen en betekenis te geven aan abstracte begrippen.

21st Century Skills

Met Bomberbot leren leerlingen de principes achter programmeren, het zogenaamde computational thinking. Door de klassikale uitleg, unplugged activiteiten en de Bomberbot game werken de leerlingen echter aan veel meer 21st century skills. Hieronder kan je per skill een kleine toelichting vinden.

Computational thinking Met Bomberbot leren leerlingen de basisbegrippen van programmeren en passen ze deze gelijk toe in de Bomberbot game. In het eerste lesjaar van Bomberbot komen 80% van de leerdoelen vanuit Computational Thinking aan de orde. De overige 20% worden in het tweede lesjaar behandeld.

Probleem oplossen staat centraal in elk level van Bomberbot. Leerlingen genereren, analyseren en testen oplossingsstrategieën om tot de meest efficiënte code te komen. Als de meest efficiënte code hebben gevonden, worden ze beloond met drie sterren.

ICT basisvaardigheden Een belangrijk onderdeel van Bomberbot is de Bomberbot game. Tijdens het spelen van de game leren leerlingen om te gaan met computers of tablets en tijdens de lessen komen ICT-begrippen zoals algoritmes aan bod. Ook krijgen leerlingen een introductie in online privacy bij het aanmaken van een account.

Kritisch denken vraagt van een kind om een probleem van verschillende kanten te bekijken en hierover een eigen oordeel te vellen met de gepresenteerde informatie. In Bomberbot leren kinderen elk level te analyseren en kritisch te kijken naar de beste oplossing.

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Dit komt naar voren in de manier waarop kinderen verschillende programmeerconcepten samen gebruiken om een level op te lossen. Ook het creëren van eigen levels stimuleert het creatief denken.

Communiceren is een essentieel onderdeel van de Bomberbot lessen. Leerlingen leggen problemen en oplossingen aan elkaar voor en oefenen met het geven van juiste en verantwoorde feedback aan de hand van gesprekstechnieken en -regels. In de game interpreteren zij tekstuele en visuele communicatie en ontdekken zij de verschillende mogelijkheden die ICT biedt om effectief te communiceren.

Samenwerken Tijdens elke les werken leerlingen samen aan de unplugged activiteiten waarin leerlingen samen een opdracht doen om het programmeerconcept beter te begrijpen. Daarnaast is er ook een les specifiek gericht op samenwerken waarin leerlingen leren hoe je samen kan werken aan code en elkaar goede feedback geeft.

Mediawijsheid Tijdens het gebruik van Bomberbot komen verschillende mediawijsheid-begrippen aan bod. Tijdens de eerste les leren leerlingen bijvoorbeeld waarom sommige websites zoals Bomberbot accounts hebben en hoe ze een goed wachtwoord kiezen voor hun accounts.