Oppimiskokonaisuus

Mitä oppimiskokonaisuuteen kuuluu?

Bomberbot-oppimiskokonaisuus tarjoaa opettajan käyttöön digitaalisen hallinta-alustan, joka sisältää valmiit oppituntisuunnitelmat, esitysmateriaalit sekä ratkaisuoppaan oppituntien harjoituksiin. Opetusmateriaalimme on suunniteltu erityisesti niitä opettajia mielessä pitäen, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta ohjelmoinnin opettamisesta.

Oppilailla on käytössään omat käyttäjätilit, joiden kautta he pääsevät pelaamaan Bomberbot-oppimispeliä. Hallinnointitiliensä kautta opettajat pääsevät myös seuraamaan oppilaiden edistymistä ja osaamista.

Tutustu valmiisiin tuntisuunnitelmiimme kuvakkeita klikkaamalla:

Oppituntien kulku

Oppitunnin alussa oppilaat tutustuvat oppitunnin aiheeseen opettajan johdolla. Tutustuminen tapahtuu opettajan esityksen sekä osallistavien harjoitusten avulla, joista osa tapahtuu myös ilman laitteita. Tämän jälkeen oppilaat voivat harjoitella opittujen asioiden soveltamista sekä itsenäisesti että yhdessä Bomberbot-pelin ongelmanratkaisutehtävien parissa.

Opiskelu aloitetaan alkeiskurssilla. Lisää haastetta ja vaativampia teemoja sisältävä jatkokurssi on erinomainen lisä, kun ohjelmoinnin perusperiaatteet ovat jo tulleet oppilaille tutuiksi. Oppilailla on mahdollisuus myös soveltaa oppimiaan taitoja ja kehittää luovuuttaan luomalla omia pelitasoja ja pelaamalla luokkakavereiden koodaamia pelitasoja.

Alkeiskurssi

 • Kattaa opetussuunnitelmaan (OPS2016) kirjatut perustaidot tvt-osaamisesta ja ohjelmoinnista
 • 11 oppituntiteemaa
 • Vuorovaikutus ja ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen teknologisissa ympäristöissä
 • Teknologian turvallinen ja vastuullinen käyttö
 • Teknologian ja ohjelmoinnin merkityksen ymmärtäminen omassa arjessa
 • Ohjelmoinnin perusteet (peruskomennot) ja perusterminologia

Jatkokurssi

 • Tarjoaa vaativampia oppisisältöjä ja laajempia oppimistavoitteita edistyneemmille oppilaille
 • 8 oppituntiteemaa
 • Peruskurssilla opittujen taitojen soveltamista ja syventämistä
 • Edistyneempiä ohjelmointikomentoja ja rakenteita
 • Syvällisemmän ymmärryksen muodostuminen teknologian roolista esim. työelämässä ja yhteiskunnassa
 • Kypsyyttä ja teknistä taitoa omien ohjelmien/pelitasojen luomiseen

Mitä Bomberbotin avulla opitaan?

Rekisteröidy ja tutustu tuntisuunnitelmiimme