Oppitunnit

Alkeiskurssi

 • Kattaa opetussuunnitelmaan (OPS2016) kirjatut perustaidot tvt-osaamisesta ja ohjelmoinnista
 • 11 oppituntiteema
 • Vuorovaikutus ja ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen teknologisissa ympäristöissä
 • Teknologian turvallinen ja vastuullinen käyttö
 • Ilmiön ja ohjelmoinnin merkityksen ymmärtäminen oppilaan omassa arjessa
 • Ohjelmoinnin perusteet (peruskomennot) ja perusterminologia
 • Käytännön harjoituksia ilman laitteita ja laitteiden kanssa
 • Omien pelitasojen luominen ja jakaminen muiden oppilaiden kanssa

Jatkokurssi

 • Tarjoaa vaativampia oppisisältöjä ja laajempia oppimistavoitteita edistyneemmille oppilaille
 • 8 oppituntiteemaa
 • Peruskurssilla opittujen taitojen soveltamista ja syventämistä
 • Edistyneempiä ohjelmointikomentoja ja rakenteita
 • Syvällisemmän ymmärryksen muodostuminen teknologian roolista esim. työelämässä ja yhteiskunnassa
 • Kypsyyttä ja teknistä taitoa omien ohjelmien/pelitasojen luomiseen
 • Käytännön harjoituksia ilman laitteita ja laitteiden kanssa
 • Omien pelitasojen luominen ja jakaminen muiden oppilaiden kanssa

Tuntisuunnitelmat auttavat ohjelmoinnin opettamisessa

Klikkaa kuvakkeita ja lataa tuntisuunnitelmamme!

Kirjaudu ja tutustu tuntisuunnitelmiin!

Mitä Bomberbotin avulla opitaan?

Ohjelmointitaitoja

Ohjelmoinnilista ajattelua