Koulutukset

Bomberbotin avulla oppilaat harjoittelevat ohjelmointia, ohjelmoinnillista ajattelua sekä 2000-luvun taitoja kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua ja yhteistyötä. Opettajalle Bomberbot tarjoaa helppokäyttöisen ja hauskan alustan ohjelmoinnin opettamiseen.

Opettajien koulutukset

150per opettaja
  • leerkracht training 1
  • Bomberbotin avulla on helppoa ja hauskaa opettaa ohjelmointia. Järjestämme  opettajille tai yhdistyksille koulutuksia ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun opettamisesta. Koulutuksen aikana käymme Bomberbotin käytön kädestä pitäen läpi, annamme vinkkejä kurssimateriaalin hyödyntämiseen ja vastaamme kysymyksiin ohjelmoinnin opettamisesta.
  • 1,5–2 h koulutus
  • Koulutukseen tulee osallistua vähintään 5 opettajaa
  • Opettajat saavat koulutuksen lisäksi 5 ilmaista oppilaslisenssiä
  • Opettajilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta ohjelmoinnin opettamisesta